Facebook Twitter

Zgłoś szkołę do autorskiego projektu Planuj Zdrowie!

Jesteś dyrektorem lub wychowawcą?

Może jesteś rodzicem, który chce aby jego dziecko wzięło udział w spotkaniu promującym edukację zdrowotną wśród dzieci.

Zgłoś swoją szkołę do autorskiego projektu Planuj Zdrowie ,,Profilaktyka poprzez Edukację – Wojewódzki Program Zwiększania Świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat profilaktyki zdrowotnej”.

To program o charakterze edukacyjnym skierowany do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Chcemy już od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach świadomość tego, że badania profilaktyczne są czymś naturalnym, a zdrowie to najważniejsza rzecz o jaką należy dbać! Podczas spotkań omawiamy szereg zagadnień związanych m.in. z rolą profilaktyki zdrowotnej.

Informacje te posłużą dzieciom do tego aby świadomie podchodzić do zdrowia, a także przekazywać je dalej! Zobowiązując tym samym swoich rodziców, rodzeństwo, dziadków oraz bliskich, do tego aby regularnie poddawali się badaniom.

Powierzamy im specjalną misję do spełnienia pod hasłem: ,,Mamo, Tato badaj się!”

W projekcie weźmie udział ponad 300 klas !!!

Skontaktuj się z nami!

E-mail: [email protected]