Facebook Twitter

Edukacja

Spotykamy się z dziećmi i młodzieżą i rozmawiamy o profilaktyce. Postulujemy uwzględnienie edukacji zdrowotnej w programie nauczania.